Real Sound Rental предлага сезонно обслужване на клубове, провеждащи събития от типа – концерти, DJ партита и др.

Обслужването включва: консултации, инсталиране и стациониране на техника, необходима за провеждането на събития от този тип, продажба или предоставяне под наем на озвучаване, осветление и сценична конструкция. Real Sound Rental също така осигурява професионален екип от тон режисьори и лайт дизайнери, както и поддръжка на стационираната апаратура. В зависимост от сроковете на договора, Real Sound Rental предоставя различни търговски отстъпки. Качеството на предлаганите компоненти и екипа на фирмата са популяризирани сред собствениците и публиката на много от софийските клубове, след многократно обезпечаване на събития и мероприятия в столицата.